Jeden z našich zákazníků připravoval rozsáhlou investici, která měla být částečně hrazena z dotace a to v třech dílčích platbách. Bylo třeba vypracovat reálný harmonogram výstavby a na něj navazující fakturační plán tak, aby zákazník zajistil přiměřeně vysoký úvěr. Tzn. neplatil zbytečně za rezervaci prostředků u banky a zároveň se nedostal při výstavbě do platební neschopnosti. To vše samozřejmě ve chvíli, kdy teprve investici připravoval a neměl zpracované dostatečně detailní projekty pro výstavbu.

Kvalitní vstupní dokumenty jsou základem

Nejprve je třeba mít kompletní alespoň některý ze stupňů projektové dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí či stavební povolení), rozpočet stavby ale i ostatních investičních nákladů a samozřejmě i projekt projednaný s příslušnými úřady. Projekt by se měl opírat o dostatečné průzkumy a reálné informace.

Harmonogram prací

Pokud máme potřebné vstupní materiály, je nutné sestavit předpokládaný harmonogram stavebních prací. U harmonogramu je nutné uvažovat i klimatické podmínky, tedy odhadnout předpokládaný měsíc zahájení stavby. Čím detailnější bude rozepsání částí stavby v čase, tím věrohodnější bude i harmonogram sám.

Poznámka. Investoři často zapomínají přenést některé významné milníky z harmonogramu do podmínek výběrového řízení a smlouvy o dílo (např. lhůtu na dokončení zakládání stavby, dokončení střešní krytiny, dokončení obkladů a dlažeb, zahájení funkčních zkoušek).

Cash flow model 

Dle harmonogramu prací a rozpočtu je již možné stanovit model finančního plnění. Stanovit tedy fakturační náklady na jednotlivé měsíce a k tomu předpokládané termíny proplácení dotace. Takovýto dokument nám umožní „naladit“ vyrovnaný fakturační kalendář od stavební firmy ale i stanovení správných okamžiků pro čerpání finančních zdrojů a jejich výše (samozřejmě i tyto skutečnosti je třeba přenést do smluvních podmínek pro dodavatel stavby).

Zjednodušeným výsledkem výše popsaného snažení může být například

zahájení prací září 01′
dokončení zakládání stavby listopad 01′
dokončení vodorovných a svislých konstrukcí březen 02′
dokončení střešní konstrukce duben 02′
1.čerpání dotace duben 02′ 8,2 mil Kč
dokončení podlah, omítek, hrubých rozvodů červenec 02′
2.čerpání dotace červenec 02′ 4,5 mil Kč
dokončení povrchových úprav září 02′
kompletace koncových prvků říjen 02′
provozní zkoušky, předání stavby listopad 02′
3.čerpání dotace listopad 02′ 3,4 mil Kč