Investiční rozvahy

Správný rozpočet ušetří miliony (rozpočet investice by měl obsahovat víc než jen cenu stavebních prací)

Propočet celkových nákladů stavby

Na počátku každé stavební investice bývá propočet nákladů. Sestavíme na základě Vašeho zadání kalkulaci celkových investičních nákladů (stavební, služby, vynucené investice, režie) a pomůžeme zvážit ekonomičnost Vašeho záměru.

Optimalizace investice

Provedeme kalkulaci investice a v součinnosti s investorem a architektem pomůžeme provést zásahy do záměru tak, abychom dostali záměr do správné ekonomické roviny.

Kompletní investiční rozvaha vč. studie

Vyslechneme záměr investora, prověříme potřebné území, zpracujeme potřebné studie a kalkulaci investičního záměru vč. věcného a finančního harmonogramu. Pomůžeme připravit fázování a cíle tak, aby bylo možné udržet parametry zadání v celém průběhu přípravy a realizace investice.

Jak pracujeme

Z

pomůžeme přesně definovat cíl projektu

Z

pomůžeme přesně určit podmínky pro projekt (finanční, kvalitativní, časové)

Z

ověříme dostupné pozemky pro realizaci, prověříme je a doporučíme nejvhodnější

Z

sestavíme finanční model celé investice vč. všech souvisejících nákladů

Z

nastavíme optimální postup řešení investice – fázování

Z

velmi intenzivně vše diskutujeme se zákazníkem, vysvětlíme a odprezentujeme

Z

naším cílem je dodat zákazníkovi jistotu, že jde správnou cestou