Povolení stavby

Na počátku projekčních prací zajistíme relevantní podklady pro projektování. Prokonzultujeme s nejdůležitějšími úřady a účastníky „pravidla hry“. Dohlédneme na tvorbu dokumentace pro povolení a následně zajistíme projednání a vydání patřičných povolení. Zastoupíme naše zákazníky při všech souvisejících jednáních.

Územní rozhodnutí, stavební povolení

Převezmeme projekt, provedeme jeho kontrolu a následně ho projednáme. Se stavebním úřadem řešíme okruh účastníků tak, aby nedocházelo k následným dodatečným požadavkům, které by brzdily správní proces.

.

Změny stavby

Pomůžeme investorovi či stavební firmě řešit odlišnosti od projektu, nalézt vhodnou formu řešení a technicky i věcně zajistíme veškeré související činnosti, procesy a kroky.

Související správní procesy

Získat od obecného stavebního úřadu stavební povolení není jediným krokem, který vede k zahájení stavby. Český stavební zákon a související předpisy obsahují neuvěřitelnou spleť různých souvisejících povolení (povolení speciálních stavebních úřadů, vynětí z lesních a půdních fondů, uložení sítí, posouzení vlivu stavby, stanovení dopravního značení, povolení sjezdů atd). Pomůžeme je všechny řešit a vyřešit.

Jak pracujeme

Z

převezmeme od projektanta patřičné projektové dokumentace

Z

provedeme jejich rámcovou správnost a správnost vstupních podkladů

Z

zajistíme prověření všech sítí a jejich napojitelnost

Z

vyřešíme nezbytné smluvní vztahy

Z

projednáme s dotčenými orgány a účastníky procesu povolení

Z

úzce komunikujeme s projektantem a investorem, řešíme připomínky a kolize

Z

projednáme se stavebními úřady a zajistíme všechny související správní procesy

Z

zastoupíme investora při všech souvisejících jednáních