Smluvní vztahy

Smluvní vztahy jsou nedílnou a důležitou součástí správních procesů (územních a stavebních povolení). Zajistíme smlouvy se správci sítí, s třetími stranami i majetkoprávní vztahy. Smluvní vztahy často negativně ovlivňují délku procesů povolení, proto je třeba zahájit tyto činnosti hned na počátku projekčních prací.

Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby

Poskytneme technickou podporu při řešení znění smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Pomůžeme formulovat patřičné odstavce, zařadíme nezbytné nástroje potřebné pro kontrolu a řízení stavby. Zastoupíme investora při těchto obchodně – technických jednáních.

Řešení smluv pro správní procesy

Zajistíme všechna potřebná jednání, technickou podporu a řešení smluv potřebných pro procesy správních procesů. Vyřešíme smlouvy o připojení se správci sítí, vlastníky technické infrastruktury a dalšími účastníky.

Smlouvy na konci výstavby

Dokončili jste výstavbu a nevíte si rady se související administrativou? Pomůžeme Vám dořešit smlouvy související s připojení na správce inženýrských sítí i předání nově vybudovaných sítí, řadů a komunikací do majetku třetích stran.

Jak pracujeme

Z

nejsme právníci, ale máme velmi rozsáhlé zkušenosti v oblasti investiční výstavby

Z

víme s kým jednat, víme jaké typy smluv jsou nezbytné, a tak jsme schopni zajistit kompletnost řešených smluv pro správní procesy

Z

díky našim zkušenostem víme, v jakých mantinelech můžeme dovolit třetím stranám se pohybovat, aby se investor nedostal do nekomfortní situace

Z

jednáních o smlouvách se stavebními firmami jsme zažili tolik, že nás málokdy může při jednáních o znění smlouvy někdo překvapit

Z

textace smluv, které se snažíme zajistit v připravovaném dokumentu vychází z našich letitých zkušeností

Z

jsme zvyklí spolupracovat s právními kancelářemi, a poskytnout jim technické znalosti, které oni pro tvorbu smluv o dílo postrádají. Dokážeme tak investorovi jako právně - odborný tým poskytnout komplexní službu