Výběr dodavatele stavby

Zkontrolujeme dokumentaci pro výběr stavební firmy, společně se zákazníkem stanovíme parametry pro výběr a provedeme kompletní administrativu poptávkového řízení. Vyřešíme i související technická jednání s uchazeči a kontrolu nad případnými korekcemi do projektů. Výběr zhotovitele pro veřejné zadavatele nenabízíme.

Zajištění poptávkových řízení

Plně zastoupíme investora při přípravě poptávkového řízení. Shromáždíme potřebné dokumenty, vypracujeme zadávací texty a zkoordinujeme všechny kroky s předpoklady investora. Zajistíme kompletní administraci a komunikaci během celého procesu. Vyhodnotíme obdržené nabídky a v úzké spolupráci s investorem podstoupíme závěrečná jednání a dohadovací řízení s uchazeči až po zavření smluvního vztahu.

Konzultace při poptávkových a výběrových řízení

Poskytneme investorům potřebnou technickou podporu při přípravě a řešení výběru dodavatele stavby. Pomůžeme v komunikaci s projektantem, úřady i uchazeči o stavební práce.

Optimalizace projektů

Pomáháme investorům, kteří při poptávkových řízeních narazí na nesoulad nabízených cen a předpokládané investiční výše. Poskytneme technickou pomoc a poradenství, zajistíme koordinaci při hledání úspor a změn a jejich zapracování do revize prováděcího projektu.

Jak pracujeme

Z

nenabízíme služby pro veřejné zakázky a veřejné zadavatele

Z

shromáždíme relevantní dokumenty, zkontrolujeme je

Z

dohlédneme na doplnění chybějících částí

Z

propojíme mezi sebou zadávací dokumentaci-smlouvu-doklady

Z

na dotazy při výběrech reagujeme přímo my (pokud jsme zpracovateli projektových dokumentací)

Z

pomůžeme investorům při jednáních o uzavření smlouvy o dílo