Obecně platí, že do stavebního deníku se píše spíše málo a nedostatečně. Obzvlášť pokud do něho má psát někdo jiný než stavbyvedoucí. Zkusím shrnout základní pravidla, která pro stavební deník definuje stavební zákon, jeho vyhlášky a související předpisy.

1) Kdo má psát do stavebního deníku

Téměř každý předtisk stavebního deníku uvádí kolonky pro nejdůležitější osoby, které by měly během stavby do stavebního deníku zaznamenávat. Je to samozřejmě skupina okolo investora. Tedy sám investor a jeho zástupce – technický dozor stavebníka a projektant. Dále do deníku zapisuje a deník vede osoba zabezpečující odborné vedení stavby, většinou je to stavbyvedoucí.

2) Kdo by měl psát do stavebního deníku

Tady už vědomosti i řady stavbyvedoucích pokulhávají. Jsou zde ale další významné osoby, které by své pravidelné záznamy v deníku rozhodně měly mít. Jedná se především o koordinátorBOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi), geodet (výsledky zaměření a jejich souladu s povolením) a geolog (zjištěné skutečnosti při zakládání a jejich soulad s projektem).

3) Kdo může psát do stavebního deníku

Zde už je to trochu zamotané, protože paragraf 157 odst. 2 stavebního zákona dává právo pro provádění záznamů do stavebního deníku i „dalším osobám dle zvláštních právních předpisů“. Zjednodušeně jsou zástupci úřadů zajišťujících ochranu např. krajiny a přírody, vod, životního prostředí, ovzduší. Dále pak úředníci památkové péčepožární ochranykrajská hygiena, inspektorát bezpečnost práce. Samozřejmě pak stavební úřad.

Stavební zákon udává povinnost takovým osobám umožnit přístup na stavbu a zúčastnit se prohlídky. Je ale důležité, nechat si následně výsledek takovéto prohlídky či kontroly řádně zaznamenat do stavebního deníku!