Proč spolupracovat právě s námi

Připravujete stavební investici? Máte zpracované všechny potřebné dokumenty? Zvážili jste všechna rizika? Máte správně nastavené financování? Nechybí Vám v rozpočtu žádná důležitá položka? Pomůžeme Vám s přípravou a realizací Vaší stavební investice tak, abychom minimalizovali nepříjemná překvapení. Náš tým sbírá zkušenosti v oboru již 30 let a za toto období prošly naší kontrolou stavby v hodnotě 21 miliard korun. Jsme připraveni pomoci i Vám!

Základní pilíře společnosti

Zastupitelnost

Nároky na řízení a kontrolu staveb neustále rostou. Množí se zákony a vyhlášky, které zpřísňují požadavky na všechny, kteří se podílejí na stavebních činnostech, a zároveň se nesmírně komplikuje vlastní příprava staveb. Často je nutné dělat operativní změny v personálních obsazeních, posilovat jednotlivé pracovní týmy a reagovat na nepředvídatelné skutečnosti. Náš tým to umí. Jsme schopni pracovat rychle, kreativně a vzájemně se doplňovat. Vnitřní rivalita je nám cizí. Nikdy nenecháme investora a jeho stavbu bez dohledu a podpory.

Řízení dokumentů

Systémy řízení dokumentů pro nás nejsou jen prázdným pojmem. Vycházemí ze systémů ISO. Dodržujeme svůj vnitřní systém práce s listinnými a elektronickými dokumenty a jejich názvosloví. Minimalizujeme tak výskyt chyb – lidský faktor při opakovaných procesech. U nás naleznete všechny dokumenty své zakázky jako v archivu. I po letech dokážeme rychle nalézt k námi realizovaným zakázkám všechny důležité materiály.

Optimalizace

Neplýtváme časem a penězi našich zákazníků. Minimalizujeme rutinní činnosti. Sdílíme své znalosti a zkušenosti uvnitř našeho týmu. Společně hledáme nejvhodnější řešení pro každou jednotlivou zakázku. Pro Vaši zakázku u nás pracuje celý tým, nikoliv jednotlivec. Díky tomu můžeme více času věnovat přímo našim zákazníkům a jsme schopni rychle reagovat s jistotou kvalitního výsledku.

Směrnice společnosti

Společnost Apris Pro s.r.o. má nastaveny systémy snitřních směrnic pro řízení procesů, které vychází z certifikací ISO 9001:2001, dále pak z ISO 140001:2004 a OHSAS 18001. Tyto systémy byly zavedeny v letech 2001 až 2010 ve společnosti, z které se zrodil náš tým, naše zkušenosti i znalosti. Po roce 2019 bylo od udržování techto systémů upuštěno a základní principy byly převedeny do interních směrnic společnosti, při jejím vzniku v roce 2020.

BIMX

Pracovní tým společnosti Apris Pro s.r.o. zpracovává projekční zakázky v software ArchiCAD, tedy v prostředí 3D. Snažíme se plně využívat možností tohoto silného nástroje a tak důsledně využíváme všech jeho funkcí. Díky tomu dokážeme s našimi zákazníky nejen sdílet vznikající projekt v 3D prostředí, které je daleko účelnější pro prostorovou představu ale umožňuje nám dopředu řešit kolize z technologiemi a konstrukcemi, které stavba obsahuje. V neposlední řadě dokážeme na zakázkách pracovat v týmu a tím výrazně zefektivnit dokončování projektů. Zákazníkům, kteří jsou připraveni jít s dobou pak námi zpracovaný projekt umožňuje snažší a přehlednější správu nemovitosti.