Projekty interiéru

Projekt interiérů bez koordinace s dokumentací pro realizaci = VELKÝ PROBLÉM

Studie interiéru

Zpracujeme studii uspořádání uvnitř objektu, řešení nábytku a koncept provedení. Výstupem naší práce jsou vizualizace a výkresy, případně virtuální prohlídka, která umožní investorovi si reálně představit navržené řešení a relevantně se rozhodnout.

Prováděcí projekt interiéru

Prováděcí projekt interiéru, podle něhož je možné popsat a zrealizovat vnitřní provedení objektu považujeme za nezbytnou součást (nadstavbu) prováděcí dokumentace. Zpracujeme nejen půdorysy a vizualizace, ale i detailní soupis mobiliáře, materiálového provedení, standardů a soupisů vybavení.

Autorský dozor architekta

V rámci realizace stavby poskytneme zákazníkovi součinnost při řešení vzorkování ze strany stavebního dodavatele, stanovení standardů a řešení změn majících vliv na interiérové i exteriérové pojetí objektu.

Jak pracujeme

Z

studie interiérů považujeme za důležitou součást projektů

Z

projekt interiérů a prováděcí projekt spolu musí korespondovat, a proto je nezbytná úzká součinnost obou zpracovatelů

Z

výstupy naší práce poskytujeme nejen ve formě vizualizací a půdorysů, ale i jako 3D prohlídku

Z

projekt interiérů není jen krásná vizualizace, ale pečlivý soupis prací, materiálů, prvků a jednotlivého vybavení