Projekty pro realizaci stavby

Projekt pro stavební povolení si musí investor nechat zpracovat, protože mu to ukládá zákon. Projekt pro realizaci stavby pak musí řešit dle zákona pouze veřejní zadavatelé. Soukromí investoři se často snaží na realizačním projektu a kvalitním výkazu prací ušetřit. Bez servisu auta se na dlouhou cestu také nepustíte. Nemít projekt pro realizaci stavby a vrhnout se do milionových investic je opravdový hazard, který se většinou nevyplatí.

Jednostupňový projekt

U jednodušších staveb či staveb, kde je třeba současně řešit změny vůči dokumentaci pro stavební povolení zpracujeme projekt, na základě kterého lze realizovat stavbu a současně i řešit formální kroky vůči úřadům.

Projekt pro provedení stavby

Zkoordinujeme nezbytné průzkumy a zaměření. Zrevidujeme zadání a jeho soulad s předchozími stupni dokumentací pro povolení stavby. Vypracujeme projekt dle vyhlášky a v detailnosti dle konkrétní potřeby dané stavby a požadavků investora. Postupujeme v krocích, aby měl investor možnost průběžně kontrolovat a odsouhlasovat jednotlivá řešení. Projekt zakončíme zpracováním rozpočtu a výkazem prací.

Dokumentace skutečného provedení stavby

Shromáždíme všechny související dokumentace, porovnáme se skutečností na stavbě a zpracujeme dokumentaci, která je vyžadována stavebním úřadem v rámci kolaudací. V případě požadavku zákazníka, zpracujeme i v rozsahu nad rámec požadovaný legislativou např. provedení rozvodů sítí, umístění uzávěrů a armatur.

Jak pracujeme

Z

pomáháme správně definovat zadání i s ohledem na budoucí provozování stavby

Z

zpracujeme koncept, na základě kterého si s investorem odsouhlasíme další kroky

Z

tvorba projektu je důsledně sledována při společných technických radách za účasti investora

Z

na projektování se díváme nejen očima projektantů ale i z pohledu stavebního dozoru

Z

při projekci důsledně využíváme specialisty

Z

pracujeme v 3D prostředí s dodržováním systému BIM

Z

přísně dbáme na udržení finančního rámce investice, úzce spolupracujeme i při poptávkových řízeních

Z

reagujeme na podněty a přípomínky uchazečů o stavební práce a po dohodě s investorem relevantní změny zapracujeme