Komunikace

Chodníky a komunikace

Investor:
Město Svitavy
Realizace:
2020 (projektová příprava)
Místo:
Svitavy
Činnost:
zpracování dokumentace pro provádění stavby
Popis:
řešení výměny povrchů a zpevněných ploch u ulic Klicperova, Langerova vila, 5.Května, Mítní a ZŠ T.G.Masaryka. Projekt je zaměřen na hospodaření s dešťovými vodami (výměna povrchu za zpevněné povrchy se schopností vsaků dešťových vod)

Parkovací plochy u bazénu

Investor:
město Svitavy
Realizace:
2020
Místo:
Svitavy
Činnost:
zpracování dokumentace pro provádění stavby
Popis:
dokumentace řeší zpevněné plochy před areálem plaveckého bazénu (parkoviště pro veřejnost a autobusy, autobusová zastávka a chodníky pro pěší) a v blízkosti budovy VZP (parkoviště pro veřejnost). Jedná se o úpravu tvaru ploch a částečnou výměnu stávajících povrchů