Občanská vybavenost

Poliklinika MeDiLa

Investor:
Poliklinika MeDiLa s.r.o.
Realizace:
2020 – 2022 (realizace)
Činnost:
inženýrská činnost při zpracování dokumentace pro provedení stavby, výběrová řízení na dodavatele stavby, výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, kolaudace
Popis:
celková rekonstrukce a rozšíření objektu postaveného v 19. století. Přebudování objektu na polyfunkční budovu zaměřenou na zdravotnické služby (laboratorní diagnostika, lékařské ordinace, lékárna, administrativní a technické zázemí) vč. úpravy zpevněných ploch (nový reprezentativní veřejnostní vstup, parkoviště, příjezdová komunikace) a rekonstrukce a dobudování inženýrských sítí

Podnikatelský inkubátor P-PINK

Investor:
Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú.
Realizace:
2018-2020 (projektová příprava), 2021-2022 (realizace)
Místo:
Pardubice
Činnost:
Vypracování architektonických studií řešících celkovou rekonstrukci historického objektu na podnikatelský inkubátor vč. variant investičních rozpočtů; koordinace stavebně technických průzkumů; zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, projekt interiérů vč. rozpočtů, inženýrská činnost pro stavební povolení
Popis:
rekonstrukce historického dvouobjektu v centru města s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. V rámci rekonstrukce řešena celková výměna střešních konstrukcí a značné části podlah vč. nosných částí stropů a sanace suterénu. Účel objektu po rekonstrukci je administrativní objekt s moderním zázemím pro startovní podnikatelské projekty. Objekt obsahuje recepci, konferenční sál, řady kanceláří (malé kanceláře pro menší subjekty, open space kanceláře), potřebné zázemí, laboratoře, prototypové dílny. Rekonstrukce střešních konstrukcí umožňuje rozšíření provozu i do podkrovních prostor

Centrum volnočasových aktivit Přelouč

Investor:
Orel jednota Přelouč
Realizace:
2021 (projektová příprava)
Činnost:
zpracování studií úpravy původního projektu pro spojené řízení, zpracování dokumentace pro spojené řízení, inženýrská činnost
Popis:
úprava původního projektu pro společné řízení, zmenšení rozsahu sociálního zázemí a změna využití části objektu pro sportovní a přidružené sociální aktivity a služby

ZŠ Kyjevská Pardubice

Investor:
Základní škola a mateřská škola, Pardubice - Pardubičky
Realizace:
2020- 2021 (projektová příprava)
Činnost:
pasport objektu, projekt pro změnu užívání stavební povolení, inženýrská činnost

Lidl Kolín

Investor:
Lidl Česká republika v.o.s.
Realizace:
2020 – 2021 (projektová příprava)
Činnost:
dokumentace bouracích prací, zpracování studie areálu, vypracování dokumentace pro společné řízení, inženýrská činnost, zajištění smluvních vztahů potřebných k podání žádostí o vydání společného rozhodnutí, zpracování dokumentace pro provádění stavby
Popis:
jedná se o novostavbu včetně inženýrských sítí, dopravní a technické infrastruktury. Navržený objekt je svým charakterem jednopodlažní prodejní hala. Budova má společné přízemní podlaží 1.NP, ve kterém se nachází prodejní plocha, manipulační a skladovací prostor se zbožím, výkup lahví, technické místnosti, sociální zázemí a zázemí pro zaměstnance

Asko nábytek

Investor:
ASKO Invest Tschechien s.r.o.
Realizace:
2020 – 2021 (projektová příprava)
Činnost:
technické činnosti při zajištění územního rozhodnutí
Popis:
projekt obsahuje několik objektů – Asko nábytek, objekt pro nájemní jednotky a venkovní prodejní plochy vč. dopravní a technické infrastruktury

Aylla sportovní objekt

Investor:
Jungle Pardubice s.r.o.
Realizace:
2020- 2021 (projektová příprava a realizace)
Činnost:
projekt pro stavební povolení, inženýrská činnost, zajištění smluvních vztahů potřebných k podání žádosti
Popis:
jedná se o stavební úpravy původního technického objektu pro potřeby zájmového uskupení lezeckého klubu Aylla. Úpravy objektu spojené s částečnou rekonstrukcí technologické části objektu, vybudování sociálního zázemí a univerzální sportovní plochy

Jezdecký klub Medea

Realizace:
2020 - 2021 (projektová příprava)
Místo:
Seč
Činnost:
zpracování architektonické studie
Popis:
Zpracování architektonické studie řešící umístění a tvarosloví budov, koncept zpevněných plocha a zeleně a umístění jízdárny pro parkur a vjezdu na pozemek. Projednání se zhotoviteli nového regulačního plánu v oblasti a se správou CHKO Železné hory. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost pro povolení stavby.  

Fáblovka II. etapa – LIDL

Investor:
Fáblovka reality s.r.o., Pardubice
Realizace:
2019 – 2020 (projektová příprava), 2020 – 2021 (realizace)
Činnost:
zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby. Inženýrská činnost ve fázi projektové přípravy, zajištění vyjádření, stanovisek a smluvních vztahů potřebných k podání žádostí o vydání společného rozhodnutí
Popis:
jednopodlažní halový objekt vč. dopravní a technické infrastruktury. Záměr obsahuje stavební objekt LIDLU – prodejny potravin. Dále dopravní objekty obsahující zpevněné plochy a parkovací stání, dopravní napojení na předchozí etapu Fáblovka I a úpravu chodníků s napojením na I. etapu podél komunikace napojené na ulici Poděbradská. Tato ulice prochází středem lokality a v budoucnu se uvažuje s jejím napojením na obchvat Pardubic Navržený objekt je svým charakterem jednopodlažní prodejní hala s vloženým částečným technickým podlažím. Budova má společné přízemní podlaží 1.NP, ve kterém se nachází prodejní plocha, manipulační a skladovací prostor se zbožím, výkup lahví, technické místnosti, sociální zázemí. Pro zázemí zaměstnanců slouží trezorová místnost, umístěná ve středu dispozice zázemí prodejny, na východní straně objektu jsou umístěny místnosti dělených šaten, denní místnost, místnost vedoucího kanceláře a serverovna. V části prodejní plochy je umístěna pekárna.

Fáblovka II. etapa – RETAIL

Investor:
Fáblovka reality s.r.o., Pardubice
Realizace:
2019 – 2020 (projektová příprava), 2020 – 2021 (realizace)
Činnost:
zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby. Inženýrská činnost ve fázi projektové přípravy, zajištění vyjádření, stanovisek a smluvních vztahů potřebných k podání žádostí o vydání společného rozhodnutí, řešení klientských změn a změn stavby před dokončením, kolaudace
Popis:
jednopodlažní halový objekt určený pro nájemní obchodní jednotky. Každá jednotka se skládá ze dvou částí – prodejní a zázemí (sociální zázemí, sklady, technické místnosti). Součástí projektu je i dopravní infrastruktura (parkoviště, příjezdová komunikace, kruhový objezd) a technická infrastruktura

Rekonstrukce obchodního domu Tesco a stavební úpravy OC Palác Pardubice

Investor:
Department store Pardubice s.r.o., Atrium Palác Pardubice s.r.o.
Realizace:
2018-2021
Činnost:
zajištění inženýrských činnosti pro stavební povolení a společného povolení
Popis:
celková rekonstrukce a stavební úpravy interiérů historického objektu OD Tesco Pardubice s návazností na stavební úpravy OC Paláce Pardubice – úprava spojovacího krčku pro propojení obou obchodních objektů ve více úrovních