Výroba

ALS laboratoře – interiéry

Investor:
ALS Czech Republic s.r.o.
Realizace:
2021 (projektová příprava)
Místo:
Pardubice
Činnost:
projekt interiérů vč. rozpočtů

ALS laboratoře

Investor:
ALS Czech Republic s.r.o.
Realizace:
2021 (projektová příprava)
Místo:
Pardubice
Činnost:
zpracování hmotových variant a architektonické studie, projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby vč. dokumentace interiérů. Inženýrská činnost ve fázi projektové přípravy, zajištění vyjádření, stanovisek a smluvních vztahů potřebných k podání žádostí o vydání rozhodnutí.
Popis:
jedná se novostavbu laboratoří společnosti ALS s ohledem na nejlepší umístění na pozemek. Řeší se umístění dvou částí rozdělené po etapách výstavby. Objekt laboratoří a souvisejícího zázemí (první etapa) bude obsahovat vysokou technologickou vybavenost. Druhá etapa bude sloužit k rozšíření laboratorních a administrativních prostor. V rámci stavby budou zhotoveny i nové zpevněné plochy, inženýrské sítě a úpravy veřejných komunikací i sítí

Výrobní areál Recutech

Investor:
Recutech s.r.o.
Realizace:
2020 (projektová příprava), 2021 (realizace)
Místo:
Pardubice
Činnost:
přepracování architektonického pojetí objektu vč. řešení interiérů, dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, autorský dozor, kolaudace
Popis:
novostavba výrobního objektu Recutech v dělení na vývoj, výrobu, sklady a administrativu se sociálním zázemím. Výrobní část o výměře 18.000m2 obsahuje prostory pro jednotlivé fáze výroby – dělení a další zpracování materiálu, sestavení a kompletace s vysokým podílem automatizace. Vývojová část obsahuje i zkušební laboratorní prostory pro testování výrobků a prototypů. Součástí je i nástrojárna s jeřábovou dráhou. Administrativní část je dělena na zázemí pracovníků výroby – vedení výroby, sociální zázemí, jídelna a na reprezentativní část vč. showroomu a jednacích místností. Součástí projektu jsou i areálové komunikace, sítě a dopravní napojení na veřejnou infrastrukturu

Výrobní areál 2VV

Investor:
2VV s.r.o.
Realizace:
2021 (projektová příprava)
Činnost:
pasport objektu, zpracování architektonické studie změny dispozic, zpracování dokumentace pro změnu užívání objektu, projekt interiérů
Popis:
úprava dispozičního uspořádání v administrativní části výrobního areálu, rozšíření šaten a sociálního zázemí s jídelnou, úprava uspořádání v objektu dle zaměření jednotlivých pracovníků

Výrobní a skladovací areál Tapex

Investor:
Tapex EU s.r.o.
Realizace:
2020 – 2021 (projektová příprava)
Činnost:
zpracování dokumentace pro změnu užívání objektu
Popis:
výrobní areál se zaměřením na výrobu a distribuci obalových materiálů, zpracování pasportu objektu a následného návrhu změny užívání objektu

Výrobní areál Walters

Investor:
Wolters Packaging Czech s.r.o.
Realizace:
2020
Činnost:
výkon technického dozoru stavebníka
Popis:
generální oprava střechy objektu o výměře 16.000 m2, částečná výměna světlíků, doplnění tepelných izolací a přepracování klempířských prvků

Administrativní objekt Stäubli Pardubice

Investor:
Stäubli Systems s.r.o.
Realizace:
2018 – 2019 (projekční příprava), 2021 – 2022 (realizace)
Činnost:
zpracování základního konceptu, zpracování dokumentace pro společné řízení, inženýrská činnost, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění výběrových řízení, výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a autorského dozoru, kolaudace
Popis:
výstavba objektu v novém zástavbovém území vč. řešení napojení na dopravní infrastrukturu, inženýrské sítě a vnitřní areálové komunikace a parkoviště. Objekt o zastavěné ploše 1000m2 s dvěma nadzemními podlažími a pobytovými terasami (osázeno extenzivní zelení). V úrovni 1.NP recepce, show room a školící místnosti (reprezentativní prostory s vysokým materiálovým standardem), dílny a skladové zázemí (s jeřábovou dráhou a montážními zdvižemi). V úrovni 2.NP administrativní prostory se zázemím pro zaměstnance

Polyfunkční objekt OQEMA

Investor:
OQEMA s.r.o., Šenov
Realizace:
2018 – 2019 (projektová příprava), 2019 – 2020 (realizace)
Místo:
Slatiňany
Činnost:
zpracování studie, zpracování dokumentace pro odstranění stavby, pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, prováděcí dokumentace včetně rozpočtu, spolupráce při výběrových řízení, výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a autorského dozoru, kolaudace
Popis:
demolice stávajícího objektu pro bydlení nacházejícího se v areálu společnosti. Výstavba nového administrativního objektu o zastavěné ploše 450 m2 a třech nadzemních podlažích. Objekt je určen pro administrativní pracovníky společnosti. V úrovní 1.NP vstupní prostory do areálu společnosti, vrátnice, prodej zákazníkům a zázemí pro logistiku. V úrovni 2.NP zázemí pro provozní administrativu areálu vč. potřebného sociálního zázemí. V úrovní 3.NP služební byty a kanceláře vedení společnosti. Součástí projektu je i areálové parkoviště a přeložky s přípojkami inženýrských sítí

Výrobní areál Nedcon Bohemia s.r.o.

Investor:
Nedcon Bohemia, s.r.o.
Realizace:
2019 -2020 (projektová příprava a správní procesy)
Činnost:
zpracování pasportizace, dokumentace pro změnu užívání a prováděcí dokumentace pro instalaci technologických částí, kolaudace
Popis:
výrobní areál se zaměřením na výrobu skladovacích regálů o výměře cca 21.000 m2. Objekt obsahuje kompletní výrobní linii od skladu, dělení materiálu, tvarování za studena, svařování a povrchových úprav s následnou expedicí. V rámci projektu bylo řešeno vnitřní uspořádání objektu a projekt rozšíření vzduchotechnických zařízení pro část povrchových úprav výrobků