Technický dozor

KVALITNÍ DOZOR CHRÁNÍ INVESTORA A JEHO ZÁJMY. Investor se pak může lépe soustředit na funkční a uživatelskou část stavby, aby se mu v zrealizovaném objektu dobře fungovalo po řadu následujících let.

 

Technický dozor stavebníka

Zajistíme kompletní zastupování investora při realizaci stavby. Zajistíme vše od předání staveniště stavební firmě, přes kontrolu stavby, řízení jednání a zápisů při realizaci (kontrolní dny), zápisy do stavebního deníku, dodržování legislativy, kontroly rozsahu provedených prací, přejímky a závěrečné převzetí stavby.

Odborné konzultace při realizaci

Poskytneme odborné konzultace související s realizací stavby. Poskytneme poradenství při přejímkách či řešení změn. Pomůžeme svou odborností při komplikacích, které se mohou při realizaci vyskytnout a investor si není jistý, jak dále postupovat.

Supervizorské činnosti

Pokud chce zákazník získat nezávislý názor na kvalitu a rozsah služeb, které pro něj vykonávají jeho dodavatelé (technický dozor stavebníka, autorský dozor, generální dodavatel stavby) a jejich soulad s platnou legislativou, nabízíme služby supervize. Poskytneme zákazníkovi nezávislou kontrolu a posouzení, na základě kterého může činit případné kroky nutné k nápravě.

Jak pracujeme

Z

převezmeme zodpovědnost za stavebníka (služby technického dozoru stavebníka)

Z

dbáme na bezpečnost (služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – BOZP)

Z

řešíme projekční změny a detaily (služby autorského dozoru)

Z

problémy v průběhu stavby jsou naše starost

Z

udržet cenu, termín a kvalitu je náš úkol

Z

při realizaci se snažíme minimálně zatěžovat investora