Služby

INŽENÝRSKÉ
SLUŽBY

Projektové řízení

Investiční rozvahy

Povolení stavby

Smluvní vztahy

Výběr dodavatele

PROJEKČNÍ
SLUŽBY

Studie

Projekty pro realizaci stavby

Povolení stavby

Projekty interiéru

REALIZAČNÍ
SLUŽBY

Technický dozor

Koordinátor BOZP

Kolaudace a přejímky

INŽENÝRSKÉ
SLUŽBY

Projektové řízení

Investiční rozvahy

Povolení stavby

Smluvní vztahy

Výběr dodavatele

PROJEKČNÍ
SLUŽBY

Studie

Projekty pro stavební povolení

Projekty pro realizaci stavby

Projekty interiéru

REALIZAČNÍ
SLUŽBY

Technický dozor

Koordinátor BOZP

Kolaudace a přejímky