Investiční rozvahy

Propočet celkových nákladů stavby

Na počátku každé stavební investice bývá propočet nákladů. Sestavíme na základě Vašeho zadání kalkulaci celkových investičních rozvah (stavební, služby, vynucené investice, režie) a pomůžeme zvážit ekonomičnost Vašeho záměru.

Optimalizace investice

Provedeme kalkulaci investice a v součinnosti s investorem a architektem pomůžeme provést zásahy do záměru tak, abychom dostali zámě do správné ekonomické roviny.

Kompletní investiční rozvaha

Vyslechneme záměr investora, prověříme potřebné území, zpracujeme potřebné studie a kalkulaci investičního záměru vč. věcného a finančního harmonogramu. Pomůžeme připravit fázování a cíle tak, aby bylo možné udržet parametry zadání v celém průběhu přípravy a realizace investice.