Kolaudace a přejímky

Dokončení stavby a přejímky

Zajistíme pro Vás odborné zastoupení případně poradenské činnosti související s ukončením výstavby. Pomůžeme s převzetím díla a sepíšeme patřičné protokoly. Definujeme závady a nedostatky. Zkontrolujeme rozsah a kvalitu předávaných dokumentů.

Kolaudace

Zkompletujeme potřebné dokumenty a doklady. Zajistíme potřebou komunikaci mezi zhotovitelem, projekcí, investorem a úřady. Zajistíme kontrolní prohlídky stavby s dotčenými orgány a úřady. Zajistíme rozhodnutí o zkušebních provozech, předčasných užíváních i kolaudace.

Změny stavby

Pomůžeme vyřešit potřebné kroky, pokud jste se odchýlili při realizaci od projektu pro povolení stavby. Zpracujeme potřebné projekty, zajistíme inženýrské činnosti a rozhodnutí. Následně zajistíme i procesy kolaudací.