Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Zajistíme službu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnou legislativou. Před předáním stavby zajistíme potřebné ohlašovací povinnosti, zpracujeme ve spolupráci se stavební firmou rizika a plán bezpečnosti práci a při realizaci pak dohlížíme na jeho uplatňování.