Povolení stavby

Územní rozhodnutí, stavební povolení

Převezmeme projekt, provedeme jeho kontrolu a následně ho projednáme. Se stavebním úřadem řešíme okruh účastníků tak, aby nedocházelo k následným dodatečným požadavkům, které by brzdily správní proces.

Změny stavby

Pomůžeme investorovi či stavební firmě řešit odlišnosti od projektu, nalézt vhodnou formu řešení a technicky i věcně zajistíme veškeré související činnosti, procesy a kroky.

Související správní procesy

Získat od obecného stavebního úřadu stavební povolení není jediným krokem, který vede k zahájení stavby. Český stavební zákon a související předpisy obsahují neuvěřitelnou spleť různých souvisejících povolení (povolení speciálních stavebních úřadů, vynětí z lesních a půdních fondů, uložení sítí, posouzení vlivu stavby, stanovení dopravního značení, povolení sjezdů atd). Pomůžeme je všechny řešit a vyřešit.