Projektové řízení

Dílčí projektové řízení

Zastoupíme investora v jakékoliv fázi přípravy a realizace stavby a pomůžeme nastavit všechny procesy zpět do správných kolejí. Následně dohlédneme a zdokumentujeme řádné pokračování projektu až do konce řešené fáze.

Kompletní projektové řízení

Velmi moderní termín projektové řízení je pro nás něčím zcela běžným již tři desítky let. Máme za sebou řadu komplexních projektů a jejich řízení od prvopočátků, přes řešení projektů, povolení, výběrových řízení až po řízení realizace stavby a její dokončení. Jsme praktici a tak vždy tyto činnosti řešíme pragmaticky, účelně a bez nadbytečných.

Kompletační činnost

Pokud máte na stavbě více dodavatelů, je třeba zajistit jejich koordinaci a řízení – kompletační činnost. Zajistíme odborně řízení, koordinaci mezi nimi a kontrolu plnění jejich úkolů a návazností.