Projekty pro povolení

Dokumentace pro územní rozhodnutí

Ve spolupráci s investorem řádně zkontrolujeme zadání a porovnáme ho s předpoklady investora. Zpracujeme koncept a následně dokumentaci v souladu s vyhláškami.

Dokumentace pro spojená řízení, stavební povolení a změny stavby

Zrevidujeme zadání a jejich soulad s požadavky a předpoklady investora. Zkoordinujeme nezbytné průzkumy a zaměření. Zpracujeme koncept nejen stavební části, ale i vybavenosti objektu jednotlivými technologickými zařízeními. Projekt zpracujeme v souladu s vyhláškami. Projekt pro povolení považujeme za zcela dokončený po jeho úspěšném projednání s úřady a získání patřičných povolení. Při změnách v průběhu realizace stavby pomůžeme zkontrolovat soulad reality s ověřenými dokumentacemi. Sestavíme soupis změn a projednáme je se zákazníkem i úřady. Následně zpracujeme potřebnou změnovou dokumentaci a zajistíme její projednání i související správní proces.

Pasporty staveb

Zkoordinujeme nezbytné průzkumy a zaměření. Zpracujeme dokumentaci, která poslouží pro formální narovnání s úřady, ale současně poslouží i pro budoucí provoz a údržbu nemovitosti. Pasport je možné využít i jako vstupní podklad pro plánování přestavby objektu.