Projekty pro realizaci stavby

Jednostupňový projekt

U jednodušších staveb či staveb, kde je třeba současně řešit změny vůči dokumentaci pro stavební povolení zpracujeme projekt, na základě kterého lze realizovat stavbu a současně i řešit formální kroky vůči úřadům.

 

Projekt pro provedení stavby

Zkoordinujeme nezbytné průzkumy a zaměření. Zrevidujeme zadání a jeho soulad s předchozími stupni dokumentací pro povolení stavby. Vypracujeme projekt dle vyhlášky a v detailnosti dle konkrétní potřeby dané stavby a požadavků investora. Postupujeme v krocích, aby měl investor možnost průběžně kontrolovat a schvalovat jednotlivá řešení. Projekt zakončíme zpracováním rozpočtu a výkazem prací.

Dokumentace skutečného provedení stavby

Shromáždíme všechny související dokumentace, porovnáme se skutečností na stavbě a zpracujeme dokumentaci, která je vyžadována stavebním úřadem v rámci kolaudací. V případě požadavku zákazníka, zpracujeme i v rozsahu nad rámec požadovaný legislativou např. provedení rozvodů sítí, umístění uzávěrů a armatur.