Smluvní vztahy

Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby

Poskytneme technickou podporu při řešení znění smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Pomůžeme formulovat patřičné odstavce, zařadíme nezbytné nástroje potřebné pro kontrolu a řízení stavby. Zastoupíme investora při těchto obchodně – technických jednáních.

Řešení smluv pro správní procesy

Zajistíme všechna potřebná jednání, technickou podporu a řešení smluv potřebných pro procesy správních procesů. Vyřešíme smlouvy o připojení se správci sítí, vlastníky technické infrastruktury a dalšími účastníky.

Smlouvy na konci výstavby

Dokončili jste výstavbu a nevíte si rady se související administrativou? Pomůžeme Vám dořešit smlouvy související s připojení na správce inženýrských sítí i předání nově vybudovaných sítí, řadů a komunikací do majetku třetích stran.