Technický dozor

Technický dozor stavebníka

Zajistíme kompletní zastupování investora při realizaci stavby. Zajistíme vše od předání staveniště stavební firmě, přes kontrolu stavby, řízení jednání a zápisů při realizaci (kontrolní dny), zápisy do stavebního deníku, dodržování legislativy, kontroly rozsahu provedených prací, přejímky a závěrečné převzetí stavby.

 

Odborné konzultace při realizaci

Poskytneme odborné konzultace související s realizací stavby. Poskytneme poradenství při přejímkách či řešení změn. Pomůžeme svou odborností při komplikacích, které se mohou při realizaci vyskytnout a investor se není jistý, jak dále postupovat.