Výběr dodavatele

Zajištění poptávkových řízení

Nároky na řízení a kontrolu staveb neustále rostou. Množí se zákony a vyhlášky, které zpřísňují požadavky na všechny, kteří se podílejí na stavebních činnostech, a zároveň se nesmírně komplikuje vlastní příprava staveb. Často je nutné dělat operativní změny v personálních obsazeních, posilovat jednotlivé pracovní týmy a reagovat na nepředvídatelné skutečnosti. Náš tým to umí. Jsme schopni pracovat rychle, kreativně a vzájemně se doplňovat. Vnitřní rivalita je nám cizí. Nikdy nenecháme investora a jeho stavbu bez dohledu a podpory.

Konzultace při poptávkových a výběrových řízení

Systémy řízení dokumentů pro násnejsou jen prázdným pojmem. Vychá-zemí ze systémů ISO. Dodržujemesvůj vnitřní systém práce s listinnými aelektronickými dokumenty a jejichnázvosloví. Minimalizujeme tak výskyt chyb – lidský faktor při opakovanýchprocesech. U nás naleznete všechny dokumenty své zakázky jako v archivu. I po letech dokážeme rychle nalézt knámi realizovaným zakázkám všechny důležité materiály.

Optimalizace projektů

Neplýtváme časem a penězi našich zákazníků. Minimalizujeme rutinní činnosti. Sdílíme své znalosti a zkušenosti uvnitř našeho týmu. Společně hledáme nejvhodnější řešení pro každou jednotlivou zakázku. Pro Vaši zakázku u nás pracuje celý tým, nikoliv jednot livec. Díky tomu můžeme více času věnovat přímo našim zákazníkům a jsme schopni rychle reagovat s jistotou kvalitního výsledku.