Výběr dodavatele

Zajištění poptávkových řízení

Plně zastoupíme investora při přípravě poptávkového řízení. Shromáždíme potřebné dokumenty, vypracujeme zadávací texty a zkoordinujeme všechny kroky s předpoklady investora. Zajistíme kompletní administraci a komunikaci během celého procesu. Vyhodnotíme obdržené nabídky a v úzké spolupráci s investorem podstoupíme závěrečná jednání a dohadovací řízení s uchazeči až po zavření smluvního vztahu.

Konzultace při poptávkových a výběrových řízení

Poskytneme investorům potřebou technickou podporu při přípravě a řešení výběru dodavatele stavby. Pomůžeme v komunikaci s projektantem, úřady i uchazeči o stavební práce.

Optimalizace projektů

Pomáháme investorům, kteří při poptávkových řízeních narazí na nesoulad nabízených cen a předpokládané investiční výše. Poskytneme technickou pomoc a poradenství, zajistíme koordinaci při hledání úspor a změn a jejich zapracování do revize prováděcího projektu.