STUDIE JSOU V PROJEKTOVÁNÍ JEDNÍM Z PRVOTNÍCH KROKŮ, KTERÝMI BY SE MĚLO ZAČÍNAT. ABYCHOM ŠETŘILI PROSTŘEDKY INVESTORA, ZPRACUJEME STUDIE V PODROBNOSTECH, KTERÉ JSOU PRO INVESTORA V DANÝ OKAMŽIK OPRAVDU NEZBYTNÉ.

Objemová studie

Objemová studie slouží jako první názor na umístění nějakého tvaru – objemu stavby do pozemku se zohledněním okolí. V objemové studii vytváříme možné varianty a hledáme řešení, které by oslovilo investora a bylo akceptovatelné pro úřady.
Na základě této studie dokážeme sestavit první kalkulaci nákladů stavby a stanovit časový harmonogram přípravy a realizace stavby. Objemová studie často slouží k výběru vhodného pozemku nebo prvotní rozvaze zda je uvažovaná stavební investice smysluplná.

Ideová studie

V ideové studii rozpracováváme objemovou studii a snažíme se nalézt řešení z hlediska funkčnosti a vzhledovosti objektu. Řešíme, v jaké logice a provozní návaznosti budou uspořádány jednotlivé místnosti a provozy uvnitř objektů. Kvalita architekta – projektanta a jeho kreativita jsou v této studii důležité hlavně z hlediska funkčních návazností uvnitř objektu. V této fázi považujeme za velmi důležitou i úzkou spolupráci s investorem či budoucím uživatelem, protože on je ten, pro bude výsledek naší práce následující roky každodenně využívat. Snažíme se pomoci investorovi změnit úhel pohledu a zamyslet se nad zadáním z různých hledisek.

Architektonická studie

Nejpodrobnější ze skupiny architektonických studií. Výsledkem této studie jsou detailně rozpracované půdorysy a pohledy na stavbu. Architektonická studie definuje provedení fasády, prostorové začlenění do terénu a napojení na sítě a komunikace. Součástí řešení může být splnění estetických požadavků, provedení konstrukcí a interiérů. Jedním z výstupů bývají i precizně zpracované vizualizace objektu.

 

Co dalšího řeší společnost APRIS PRO s.r.o. v rámci studií

  • Pomáháme investorovi zpřesnit zadání a shromáždit všechny související vstupní dokumenty,
  • provedeme prvotní průzkumy (zaměření pozemků či objektů, prověření skladeb konstrukcí, základní statické posouzení),
  • provedeme prvotní projednání (prověření majetkoprávních vztahů, napojitelnost objektu na páteřní sítě, akceptovatelnost z hlediska nejdůležitějších úřadů),
  • projekty zpracováváme v 3D prostředí, můžeme tedy našim klientům poskytnout (pro lepší představení navrženého řešení) prostorové vizualizace a průlety stavbou,
  • provedeme prvotní kalkulace stavebních nákladů a souvisejících služeb,
  • připravíme základní harmonogram přípravy a realizace stavby.