Naše společnost byla vybrána jako technický dozor investora na významnou dotovanou stavbu. Nevšední architektura, neobvyklá řešení,…

Po úvodní kontrole projektu jsme upozornili na nedostatky rozpočtů (chybějící položky, nereálné jednotkové ceny) a nekvalitně zpracované výkresové části (stavební detaily, koordinace profesí). Bohužel jsme nebyli investorem včas vyslyšeni. Potvrzení našich připomínek se ukázalo nejprve při výběrovém řízení na dodavatele. Množství dotazů a nutnost doplnění, způsobila prodloužení výběru o několik měsíců. Ostatní chyby se prokázaly při realizaci. Investor byl nucen řadu víceprací uhradit z vlastních prostředků, dostal několik korekcí od poskytovatele dotace za chyby v projektu a nakonec musel i omezit rozsah výstavby, aby dokázal projekt vůbec ufinancovat. Podobných staveb se vyskytuje poměrně mnoho především v posledních letech.

Investoři často nevěnují dostatečnou pozornost zadání stavby a dostatečné kontrole při vlastní projekční přípravě (nebo si na takové činnosti nezjednají odborné služby). Taková nedůslednost může mít, především u dotovaných staveb, i fatální důsledky.