Projektové řízení

Pomůžeme klientovi se zorientovat v problematice přípravy a realizace stavby. Nastavíme společně správný realizační tým. Stanovíme zásadní parametry projektu ( cíle, finance, harmonogram) a zastupujeme investora během celého procesu, abychom docílili dodržení daných parametrů. 

Dílčí projektové řízení

Zastoupíme investora v jakékoliv fázi přípravy a realizace stavby a pomůžeme nastavit všechny procesy zpět do správných kolejí. Následně dohlédneme a zdokumentujeme řádné pokračování projektu až do konce řešené fáze.

Kompletní projektové řízení

Velmi moderní termín „projektové řízení“ je pro nás něčím zcela běžným již tři desítky let. Máme za sebou řadu komplexních projektů a jejich řízení od prvopočátků, přes řešení projektů, povolení, výběrových řízení až po řízení realizace stavby a její dokončení. Jsme praktici a tak vždy tyto činnosti řešíme pragmaticky a efektivně.

Kompletační činnost

Pokud máte na stavbě více dodavatelů, je třeba zajistit jejich koordinaci a řízení – kompletační činnost. Zajistíme odborně řízení, koordinaci mezi nimi a kontrolu plnění jejich úkolů a návazností.

Jak pracujeme

Z

základem kvalitní práce je mít všechny potřebné doklady, dokumenty, smlouvy a rozhodnutí

Z

stanovíme kompetence všech účastníků projektů a dohlížíme na plnění jejich úkolů

Z

pravidelně monitorujeme všechny procesy, organizujeme potřebná jednání a pořizujeme z nich nezbytné zápisy s úkoly a odpovědnostmi

Z

všechny podněty a změny řešíme samostatně a investorovi předkládáme k rozhodnutí s nezbytným komentářem, posouzením dopadů na termín a cenu

Z

cílem našeho projektového řízení není jen monitorovat, ale i hledat řešení a především dosáhnout cíle stanoveného na počátku investičního stavebního záměru