Oslovil nás zákazník s prosbou o kontrolu (supervizi) projektu a průběhu výstavby. Měl pocit, že nemá stavbu pod kontrolou. Bohužel jeho pocit byl oprávněný. Projektové dokumentace řešili na sobě nezávisle dva projektanti. Jeden zpracoval dokumentaci pro provádění stavby a druhý projekt interiérů (3D vizualizace, výpisy prvků a nábytku, řešení barevnosti). Projektanty bohužel nikdo při dokončování obou projektů nezkoordinoval. Důsledkem bylo, že na sebe projekty nenavazovaly. Například rozmístění sanitární techniky u koupelen v interiérových vizualizacích se naprosto neshodovalo s projekty pro umístění rozvodů vody a kanalizace. Ve vizualizacích byla obytná a administrativní část oddělena dřevěnými prosklenými dveřmi, dle projektu zde měly být dveře s požární odolnosti.

Projekt interiérů bez koordinace s ostatními částmi projektu = velký problém.

Velmi rychle jsme po dohodě se zákazníkem přerušili stavební práce. Dořešili mezery a kolize mezi jednotlivými projekty. Vzniklý nárůst ceny jsme zkorigovali úpravou použitých materiálů u méně významných prostor. Změny byly vyjednány a sesmluvněny s dodavatelem k spokojenosti obou stran a stavba mohla být dokončena sice s časovou ztrátou 2 měsíců, ale s minimálním nárůstem ceny.

Vždy je třeba mít hlavního projektanta či koordinátora, který dohlédne na soulad všech projektů.