Bydlení

RD Třebeš

Realizace:
2021 - 2022 (projektová příprava)
Místo:
Hradec Králové
Činnost:
zpracování architektonické studie ve variantách (přepracování původního návrhu), projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby, inženýrská činnost pro povolení stavby
Popis:
rodinný dům s členitě řešenou fasádou v kombinaci zděných a monolitických konstrukcí, zelené střechy, vysoká vybavenost vnitřními technologiemi vč. systému zemního vrtu a chlazených podhledů

RD Sakařova

Realizace:
2020 (projektová příprava), 2020-2021 (výstavba)
Činnost:
zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění výběrových řízení, výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
Popis:
rodinný dům s několika individuálně řešenými podlažími v monolitickém provedení, náročné materiálové provedení vnitřních i vnějších povrchů objektu, vysoká vybavenost vnitřními technologiemi vč. systému řízení inteligentního domu

RD Kunětice

Realizace:
2020 - 2021
Činnost:
odborné konzultace před zahájením výstavby, spolupráce při výběru dodavatele stavby, výkon technického dozoru stavebníka

RD Osiková Hradec Králové

Realizace:
2020 – 2021 (projektová příprava)
Činnost:
zpracování studií, zpracování dokumentace pro ohlášení stavby
Popis:
zpracování studií ve variantách pro změnu užívání objektu, zpracování projektu pro změnu užívání části rodinného domu vč. souvisejících statických úprav objektu

BD Na Spravedlnosti

Realizace:
2019 - 2020 (projektová příprava)
Činnost:
dopracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby
Popis:
nástavba stávajícího bytového domu o další podlaží, rozšíření stávajícího projektu pro stavební povolení o detaily potřebné pro provádění díla, vytvoření výkazu pro potřeby poptávkových řízení

Rezidence 1351 Pardubice (Babylon)

Investor:
CERE invest Babylon s.r.o.
Realizace:
2009 – 2019 (projektová příprava), 2019 – 2021 (výstavba)
Činnost:
inženýrská činnost pro zajištění oznámení podlimitního záměru, územního rozhodnutí a stavebního povolení, technická podpora investora při realizaci projektu, řešení změn stavby před dokončením, kolaudace stavby
Popis:
bytový dům v místě stávajícího brownfiledu. Projekt nahrazuje původní projekt z roku 2012. Dva bytové domy se společným podzemním a nadzemním parkovištěm. Bytové domy v rozsahu cca 160 bytových jednotek a menší plochou pro komerční účely. Součástí projektu je realizace přeložek a vybudování veřejné infrastruktury