Ostatní

Nákupní centrum Fáblovka – označení provozoven

Investor:
Fáblovka reality s.r.o.
Realizace:
zpracování PD 2020
Činnost:
zpracování jednostupňové dokumentace pro účely získání stavebního povolení včetně rozpočtu, inženýrská činnost
Popis:
vybudování konstrukce pro osazení názvu a loga jednotlivých obchodů v lokalitě obchodní zóny

Hospodaření se srážkovými vodami SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun

Investor:
Pardubický kraj
Realizace:
2020
Činnost:
zpracování jednostupňové dokumentace pro účely získání stavební povolení včetně rozpočtu, inženýrská činnost
Popis:
vybudování areálových dešťových kanalizaci s jejich zaústěním do akumulačních nádrží s možností zpětného využití pro provoz školy

Hospodaření se srážkovými vodami SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim

Investor:
Pardubický kraj
Realizace:
2020
Činnost:
zpracování jednostupňové dokumentace pro účely získání stavební povolení včetně rozpočtu, inženýrská činnost
Popis:
úprava areálových dešťových kanalizaci s jejich zaústěním do akumulačních nádrží s možností zpětného využití pro provoz školy. Výměna části nezasákavých zpevněných povrchů v areálu školy za povrchy se schopností zasakování

Hospodaření se srážkovými vodami SŠ automobilní Holice

Investor:
Pardubický kraj
Realizace:
2020
Činnost:
zpracování jednostupňové dokumentace pro účely získání stavební povolení včetně rozpočtu, inženýrská činnost
Popis:
výměna části nezasákavých zpevněných povrchů v areálu školy za povrchy se schopností zasakování. Vybudování nové dešťové kanalizace, zaústěné do akumulační nádrže s možností zpětného využití pro provoz školy a zálivku zelených ploch