Kolaudace a přejímky

V průběhu realizace zajistíme shromažďování relevantních podkladů, jejich kontrolu a kompletaci. Zastoupíme investora při jednáních se stavební firmou, aby byla zajištěna patřičná kvalita těchto dokumentů. Zorganizujeme potřebné kontrolní prohlídky s účastníky a zajistíme vydání patřičných rozhodnutí (kolaudační souhlas, rozhodnutí, zkušební provoz). Pro zákazníka připravíme archivaci potřebných dokumentů v souladu se zákonem.

Dokončení stavby a přejímky

Zajistíme pro Vás odborné zastoupení případně poradenské činnosti související s ukončením výstavby. Pomůžeme s převzetím díla a sepíšeme patřičné protokoly. Vydefinujeme závady a nedostatky. Zkontrolujeme rozsah a kvalitu předávaných dokumentů.

.

Kolaudace

Zkompletujeme potřebné dokumenty a doklady. Zajistíme potřebnou komunikaci mezi zhotovitelem, projekcí, investorem a úřady. Zajistíme kontrolní prohlídky stavby s dotčenými orgány a úřady. Zajistíme rozhodnutí o zkušebních provozech, předčasných užíváních i kolaudace.

Změny stavby

Pomůžeme vyřešit potřebné kroky, pokud jste se odchýlili při realizaci od projektu pro povolení stavby. Zpracujeme potřebné projekty, zajistíme inženýrské činnosti a rozhodnutí. Následně zajistíme i procesy kolaudací.

Jak pracujeme

Z

shromáždíme všechny potřebné dokumenty (povolení, projekty, dokladové části ze správních procesů, doklady z realizace)

Z

pomůžeme doplnit či dopracovat chybějící části (jak pro potřeby úřadů tak pro potřeby budoucích záruk a údržby objektu)

Z

projednáme s úřady a dotčenými orgány

Z

zorganizujeme kontrolní prohlídky, pomůžeme nalézt řešení v případě kolizí a konfliktů

Z

zajistíme potřebná povolení a souhlasy

Z

důležité dokumenty předáme připravené pro archivaci