Koordinátor BOZP

Zajistíme výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zajistíme potřebnou koordinaci mezi technickým dozorem, stavební firmou, investorem a koordinátorem.

Koordinátor BOZP

Zajistíme službu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnou legislativou. Před předáním stavby zajistíme potřebné ohlašovací povinnosti, zpracujeme ve spolupráci se stavební firmou rizika a plán bezpečnosti práci a při realizaci pak dohlížíme na jeho uplatňování.

Jak pracujeme

Z

společně zpřesníme zadání

Z

zahájíme projekt a průběžně řešíme technické detaily a jejich vliv na vzhled a fungování stavby

Z

zahájíme projekt a průběžně řešíme technické detaily a jejich vliv na vzhled a fungování stavby