Studie

Objemové studie

Objemová studie slouží jako první názor na umístění nějakého tvaru – objemu stavby do pozemku se zohledněním okolí. V objemové studii vytváříme možné varianty a hledáme řešení, které by oslovilo investora a bylo akceptovatelné pro úřady. Na základě této studie dokážeme sestavit první kalkulaci nákladů stavby a stanovit časový harmonogram přípravy a realizace stavby. Objemová studie často slouží k výběru vhodného pozemku nebo prvotní rozvaze zda je uvažovaná stavební investice smysluplná.

Ideové studie

V ideové studii rozpracováváme objemovou studii a snažíme se nalézt řešení z hlediska funkčnosti a vzhledovosti objektu. Řešíme, v jaké logice a provozní návaznosti budou uspořádány jednotlivé místnosti a provozy uvnitř objektů. Kvalita architekta – projektanta a jeho kreativita jsou v této studii důležité hlavně z hlediska funkčních návazností uvnitř objektu. V této fázi považujeme za velmi důležitou i úzkou spolupráci s investorem či budoucím uživatelem, protože on je ten, kdo bude výsledek naší práce následující roky každodenně využívat. Snažíme se pomoci investorovi změnit úhel pohledu a zamyslet se nad zadáním z různých hledisek.

Architektonické studie

Nejpodrobnější ze skupiny architektonických studií. Výsledkem této studie jsou detailně rozpracované půdorysy a pohledy na stavbu. Architektonická studie definuje provedení fasády, prostorové začlenění do terénu a napojení na sítě a komunikace. Součástí řešení může být splnění estetických požadavků, provedení konstrukcí a interiérů. Jedním z výstupů bývají i precizně zpracované vizualizace objektu.